Spotler

Prijswijzigingen

Per april 2019 zijn de prijzen van licenties gewijzigd:

•  Product­licenties (Mailer, Campaigns, eCom, API, koppelingen) zijn verhoogd met 14,2%

•  Extra Mailer gebruikers­licenties zijn verlaagd met 52% (€ 120 per jaar in plaats van € 250)

•  Extra Campaigns en eCom gebruikers­licenties zijn verlaagd met 60% (€ 240 per jaar in plaats van € 600)

Waarom zijn de licentieprijzen gewijzigd?

Sinds 2016 zijn de licentieprijzen van MailPlus ongewijzigd, ondanks dat er flink geïnvesteerd is in het verder professionaliseren van de producten en dienstverlening. Vanwege de volgende drie redenen is besloten om in 2019 de prijzen op bovenstaande manier te wijzigen:

  1. Grote verbeteringen om de dienstverlening veiliger, sneller en AVG-compliant te maken
  2. De lancering van de nieuwe Spotler software die per april voor iedereen beschikbaar is
  3. De toevoeging van twee extra standaard gebruikerslicenties in elk account

1. Wat is er verbeterd in de dienstverlening?

De professionelere dienstverlening komt tot uiting in onder andere de volgende onderdelen:

•  Veiligheid: Diverse security-maatregelen (o.a ISO 27001 certificering)

•  Privacy wetgeving: AVG compliancy in de software

•  Snelheid van de applicatie: Verhuizing naar Private Cloud omgeving maakt applicatie 20% sneller

2. Nieuwe Spotler software voor iedereen beschikbaar

Spotler is al twee jaar bezig met de ontwikkeling van de nieuwe Spotler software. Naast een frisse en consistente interface is de werking op meer dan 100 punten verbeterd. Elke klant heeft nu de mogelijkheid om vanuit MailPlus te switchen naar Spotler. Dit is dan ook het logische moment om de prijsverhoging door te voeren.

3. Twee extra gebruikerslicenties inbegrepen bij elk account*

Spotler heeft veel maatregelen getroffen als het gaat om het beschermen van de persoonsgegevens. Het is echter nog heel vaak zo dat gebruikers hun account delen met collega’s. Dit staat het “veilig werken” in de weg. Spotler vindt het dan ook belangrijk om het gebruik van persoonlijke gebruikersaccounts te stimuleren. Daarom krijgt nu iedere klant van Spotler, zonder extra kosten, 3 gebruikerslicenties (voorheen was dit 1). Deze kun je zelf direct aanmaken in Spotler.

*Met uitzondering van accounts die onderdeel uitmaken van een Corporate (multi account) omgeving.

Vragen

Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen? Neem dan gerust contact op.